0-2806-8885-7, 0-2106-3524 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน

ตรวจหาภูมิคุ้มกัน Covid-19

ตรวจหาภูมิคุ้มกัน Covid-19

ตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด เป็นการตรวจระดับภูมิทั้งก่อนและหลังรับวัคซีน หรือตรวจหลังติดเชื้อ

การตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 คือ การตรวจระดับภูมิต้านทาน (Antibody) ชนิด IgG หรือ IgM ในร่างกายที่มีต่อเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 หลังจากที่เคยได้รับเชื้อมาก่อนหรือหลังจากได้รับวัคซีนโควิด-19

 

        

ราคา  1,570  บาท  (รวมค่าแพทย์และค่าบริการ) รอผลตรวจ  3 วัน  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2806-8885-7 , 0-2106-3524

Line : @boonyavej