โรงพยาบาลบุญญาเวช The Place where Healthy & Beauty served
0-2806-8885-7, 0-2106-3524 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ...รักพ่อ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ..รักพ่อ ราคา 1,120 บาท (ราคาปกติ 2,100 บาท) ระยะเวลา 1-31 ธันวาคม 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพ..รักพ่อ  

ราคา  1,120  บาท  (ระยะเวลา 1-31 ธันวาคม 2565)

รายการตรวจ

1.  ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Exam)

2.  ตรวจภาวะน้ำหนักเกิน (ฺฺBody Mass Index)

3.  เอกซเรย์ทรวงอก ดิจิทัล (Digital Chest X-ray)

4.  ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

5.  ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)

6.  ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

7.  ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)

8.  ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)

9.  ตรวจการทำงานของไต (BUN , Creatinine)

10. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT , Alk.Phosphatase)

11. ตรวจหาระดับกรดยูริกในเลือด (Uric Acid)

ตรวจเพิ่มเติม  

1.  อัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบน (U/S Upper Abdomen)   ราคา  1,600  บาท

2.  อัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนล่าง (U/S Lower Abdomen)  ราคา  1,600  บาท

3.  อัลตร้าซาวน์ช่องท้องทั้งหมด (U/S Whole Abdomen)  ราคา  2,500  บาท

สิทธิพิเศษ  :  ซื้อโปรแกรมรักพ่อ  รับสิทธิ์ซื้อวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (4 สายพันธ์ุ)  ราคา  650  บาท/เข็ม 

พร้อมรับ  - บัตรส่วนลด 10%   - อาหารว่าง  - สมุดบันทึกผลตรวจสุขภาพ

การเตรียมตัว : กรุณางดน้ำ งดอาหาร อย่างน้อย 8 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 0-2806-8885-7 , 0-2106-3524

Line : @boonyavej