0-2806-8885-7, 0-2106-3524 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ...รักพ่อ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ...รักพ่อ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ...รักพ่อ (Happy Father's Day) ระยะเวลา 1-31 ธันวาคม 2566

โปรแกรมตรวจสุขภาพ...รักพ่อ     

ราคา 1,120 บาท  (ปกติ 2,100 บาท)

รายการตรวจ

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Exam)

2. ตรวจภาวะน้ำหนักเกิน (ฺBody Mass Index)

3. เอกซเรย์ทรวงอก-ดิจิทัล (Digital Chest X-ray)

4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

5. ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)

6. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

7. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)

8. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)

9. ตรวจการทำงานของไต (BUN)

10.ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

11.ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)

12.ตรวจการทำงานของตับ (Alk.Phosphatase)

13.ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด (Uric Acid)

สิทธิพิเศษ

- วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (4 สายพันธ์ุ)  ราคา 650 บาท/เข็ม (ปกติ 690 บาท)

- อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (U/S Upper Abdomen)  ราคา 1,600 บาท (ปกติ 1,800 บาท)

- อัลตร้าซาวด์ช้องท้องส่วนล่าง (U/S Lower Abdomen)  ราคา 1,600 บาท (ปกติ 1,800 บาท)

- อัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (U/S Whole Abdomen) ราคา 2,500 บาท (ปกติ 2,900 บาท)

พร้อมรับ

- ตรวจวัดมวลไขมัน ฟรี

- รับคูปองอาหารว่าง

- รับบัตรสมาชิก 

- สมุดบันทึกสุขภาพ

การเตรียมตัว : กรุณางดน้ำ งดอาหาร อย่างน้อย 8 ชั่วโมง  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร. 0-2806-8885-7 , 0-2106-3524  

Line : @boonyavej