0-2806-8885-7, 0-2106-3524 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน

โรงพยาบาลบุญญาเวช

834/1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

0-2806-8885-7, 0-2106-3524
boonyavej_yanhee@hotmail.com
ดูแผนที่ใน Google Map

เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน

Socials

Enquiry Form