0-2806-8885-7, 0-2106-3524 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน

อัตราค่าห้องพัก

อัตราค่าห้องพัก

ทางโรงพยาบาลบุญญาเวช มีบริการห้องพัก ได้แก่ ห้องเดี่ยว VIP ห้องเดี่ยว และห้องรวม ชาย/หญิง

โรงพยาบาลบุญญาเวช มีบริการห้องพักได้แก่ ห้องเดี่ยว VIP , ห้องเดี่ยว  และห้องรวมชาย-หญิง โดยมีห้องพักที่กว้างขวาง สะดวกสบาย ตามมาตรฐานโรงพยาบาล

อัตราค่าห้องพักโรงพยาบาลบุญญาเวช

ประเภทห้อง ราคาค่าห้อง ค่าบริการทางการพยาบาล ค่าอาหาร 3 มื้อ
ห้องเดี่ยว VIP 3,900 600 500
ห้องเดี่ยว 2,900 500 400
ห้องรวม 2,000 300 400
ห้องสังเกตอาการ (Observe) เหมาจ่าย 1,000 บาท (ไม่เกิน 6 ชม.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :  โทร. 0-2806-8885-7 , 0-2106-3524

Line : @boonyavej