0-2806-8885-7, 0-2106-3524 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน

โปรแกรมเบาหวาน

โปรแกรมเบาหวาน

โปรแกรมเบาหวาน(รู้ทันเบาหวาน ต้านทานโรคแทรกซ้อน)

โปรแกรมเบาหวาน (Diabetes Program)

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจภาวะน้ำหนักเกิน (Body Mass Index)
3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
4. ตรวจน้ำตาลสะสม (HbA1C)
5. ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)
6. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
7. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
8. ตรวจระดับไขมันเลือด (Cholesterol)
9. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
10.เอกซเรย์ทรวงอกดิจิทัล (DigitalChest X-ray)
11.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
12.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

ราคา 1,600 บาท 

พร้อมรับ  - บัตรส่วนลด 10%   - อาหารว่าง  - สมุดบันทึกผลตรวจสุขภาพ

การเตรียมตัว : กรุณางดน้ำ งดอาหาร อย่างน้อย 8 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 0-2806-8885-7 , 0-2106-3524

Line : @boonyavej