0-2806-8885-7, 0-2106-3524 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 1-3

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 1-3

ทางโรงพยาบาลบุญญาเวชได้จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสำหรับช่วงอายุ และมีหลากหลายโปรแกรม เช่น โปรแกรม 1 เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี โปรแกรม 2 เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป

โปรแกรม 1  ตรวจสุขภาพเบื้องต้น

เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี

ราคา  1,249  บาท

รายการตรวจ

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจภาวะน้ำหนักเกิน (Body Mass Index)
3. การตรวจหมู่เลือด (Blood Group)
4. เอกซเรย์ทรวงอกดิจิทัล (Digital Chest X-Ray)
5. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
6. ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)
7. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
8. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT , Alk.Phosphatase)
9. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine/BUN)

โปรแกรม 2  (เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป)

ตรวจสุขภาพวัยทำงาน - วัยเกษียณ

ราคา 2,249  บาท

รายการตรวจ

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์(Physical Examination)
2. ตรวจภาวะน้ำหนักเกิน (Body Mass Index)
3. การตรวจหมู่เลือด (Blood Group)
4. เอกซเรย์ทรวงอกดิจิทัล (Digital Chest X-Ray)
5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
6. ความสมบูรณ์ของเลือด(CBC)
7. ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)
8. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
9. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
10. ตรวจระดับไขมันในเลือด(Triglyceride)
11. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL-C)
12. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL-C)
13. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT , Alk.Phosphatase , Albumin)
14. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine , BUN)
15. ตรวจหาระดับกรดยูริกในเลือด (Uric Acid)

โปรแกรม 3  เหมาจ่าย 2 ท่าน

เหมาะสำหรับผู้ที่การตรวจสุขภาพราคาประหยัด

ราคา  6,100  บาท

รายการตรวจ

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์(Physical Examination)
2. ตรวจภาวะน้ำหนักเกิน (Body Mass Index)
3. เอกซเรย์ทรวงอกดิจิทัล (Digital Chest X-Ray)
4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
5. ความสมบูรณ์ของเลือด(CBC)
6. ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)
7. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
8. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
9. ตรวจระดับไขมันในเลือด(Triglyceride)
10. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
11. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
12. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (U/S Upper Abdomen)


พร้อมรับ  - บัตรส่วนลด 10%  -  อาหารว่าง  - สมุดบันทึกผลตรวจสุขภาพ

การเตรียมตัว : กรุณางดน้ำ งดอาหาร อย่างน้อย 8 ชั่วโมง  **ทุกโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 0-2806-8885-7 , 0-2106-3524

Line : @boonyavej