0-2806-8885-7, 0-2106-3524 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ มีบริการฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มราคาพิเศษ (ฉีดนอกสถานที่หรือที่บริษัท)

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

       วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ ควรฉีดเป็นประจำทุกปี เนื่องจากวิวัฒนาการของเชื้อไวัสไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในแต่ละปีเป็นเชื้อต่างชนิดกันและบางสายพันธุ์คาดการณ์การระบาดได้ยาก ดังนั้นควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้มีภูมิคุ้มกันสูงตลอดเวลาและครอบคลุมสายพันธุ์ที่คาดว่าจะระบาดในปีนั้นๆ ให้มากที่สุด โดยวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ตลอดปี แต่ช่วงที่เหมาะสม คือ ก่อนฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม) และก่อนฤดูหนาว (เดือนตุลาคม) เนื่องจากเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาด

ใครบ้างที่เสี่ยงเป็นโรคไข้หวัดใหญ่

1.  ผู้มีอายุเกิน 60  ปี

2.  ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน หอดหืด โรคหัวใจ  โรคปอด และโรคไต

3.  เด็กอายุต่ำว่า 5 ปี

4.  หญิงตั้งครรภ์

ราคา  690  บาท/เข็ม (ราคานี้ยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการผู้ป่วยนอก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 0-2806-8885-7 , 0-2106-3524

Line:@boonyavej