0-2806-8885-7, 0-2106-3524 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน

โปรแกรมผู้สูงอายุ

โปรแกรมผู้สูงอายุ

เหมาะสำหรับบุคคลที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองโรคที่มีความเสี่ยงต่อผู้สูงอายุ เพื่อจะได้ทางแนวทางป้องกันและรักษาต่อไป

โปรแกรม 4 ผู้สูงอายุ

เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

ราคา  2,300  บาท

รายการตรวจ

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจภาวะน้ำหนักเกิน (Body Mass Index)
3. เอกซเรย์ทรวงอกดิจิทัล (Digital Chest X-Ray)
4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
5. ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(CBC)
6. ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)
7. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
8. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
9. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
10. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
11. ตรวจหาระดับกรดยูริกในเลือด (Uric Acid)
12. ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Thin-Prep) สำหรับสุภาพสตรี
13. ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) สำหรับสุภาพบุรุษ

พร้อมรับ  - บัตรส่วนลด 10%  - อาหารว่าง  - สมุดบันทึกผลตรวจสุขภาพ

การเตรียมตัว :  กรุณางดน้ำ งดอาหาร อย่างน้อย 8 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 0-2806-8885-7 , 0-2106-3524

Line : @boonyavej