โรงพยาบาลบุญญาเวช The Place where Healthy & Beauty served
0-2806-8885-7, 0-2106-3524 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน

ประกันชีวิต

ประกันชีวิต
ประกันชีวิต ไม่ต้องสำรองจ่าย

ทางโรงพยาบาลรับประกันชีวิต "ไม่ต้องสำรองจ่าย"  สามารถแสดงบัตรประกันสุขภาพหรือบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ 

1. เอไอเอ  (ประกันกลุ่ม)

2. อลิอันซ์ อยุธยา (ประกันกลุ่ม)

3. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (OPD และ IPD)

4. ไทยสมุทรประกันชีวิต (OPD และ IPD)

5.  เมืองไทยประกันภัย (เฉพาะ PA)

6.  เอเซียประกันภัย 

ฯลฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 0-2806-8885-7 , 0-2106-3524

Line : @boonyavej