0-2806-8885-7, 0-2106-3524 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน

ประกันชีวิต

ประกันชีวิต
ประกันชีวิต ไม่ต้องสำรองจ่าย

ทางโรงพยาบาลรับประกันชีวิต "ไม่ต้องสำรองจ่าย"  สามารถแสดงบัตรประกันสุขภาพหรือบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ 

1. เอไอเอ  (ประกันกลุ่ม) 

2. อลิอันซ์ อยุธยาประกันชีวิต (ประกันกลุ่ม) 

3. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (OPD และ IPD)

4. ไทยสมุทรประกันชีวิต (OPD และ IPD)

5.  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย (เอ็ทน่า) (OPD)

6.  เมืองไทยประกันภัย (เฉพาะ PA)

7.  อาคเนย์ประกันชีวิต

ฯลฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 0-2806-8885-7 , 0-2106-3524

Line : @boonyavej