0-2806-8885-7, 0-2106-3524 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน

คลินิกกุมารเวช

คลินิกกุมารเวช
การที่ลูกมีสุขภาพร่างกายที่ดี แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันไม่เจ็บป่วยง่าย ย่อมเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องการ

กุมารเวช (Pediatric)

การที่ลูกมีสุขภาพร่างกายที่ดี แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันไม่เจ็บป่วยง่าย ย่อมเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องการ  โรงพยาบาลบุญญาเวชให้บริการดังนี้ 

ระบบประสาทและสมอง

ดูแล ตรวจวินิจฉัย รักษา เด็กที่มีความผิดปกติทางด้านสมอง ไขสันหลัง เส้นประสาทและกล้ามเนื้อ  เช่น  ปวดศรีษะเฉียบพลันหรือเรื้อรัง  ;โรคลมชัก( Epilepsy, Seizure) โรคติดเชื้อทางระบบประสาท เยื้อหุ้มสมองอักเสบ  สมองอักเสบ  ( meningitis, encephalitis ) เลือดออกในสมอง   เนื้องอกในสมอง สมองพิการ (Cerebral palsy)ขนาดศรีษะผิดปกติ (Macrocephaly /Microcephaly) กล้ามเนื้ออ่อนแรงจากสาเหตุต่างๆ  การเคลื่อนไหวผิดปกติ  (อาการเซทรงตัวไม่อยู่   หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายอยู่ไม่นิ่ง Abnormal involuntary movement )พัฒนาการช้าหรือ พัฒนาการถดถอย(เพื่อหาสาเหตุทางระบบประสาท)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 0-2806-8885-7 , 0-2106-3524

Line : @boonyavej