0-2806-8885-7, 0-2106-3524 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน

ศูนย์ไตเทียม

ศูนย์ไตเทียม
ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลบุญญาเวช เปิดบริการทุกวัน โดยแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านไตเทียมที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์โดยตรง รวมทั้งมีเครื่องไตเทียมที่ทันสมัยพร้อมให้บริการด้วยความปลอดภัยและได้มาตรฐาน

การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  (Hemodialysis)  

การรักษาผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังและเฉียบพลัน ด้วยการฟอกเลือดโดยใช้เครื่องไตเทียม Hemodialysis ซึ่งเครื่องไตเทียมจะทำหน้าที่ของขจัดของเสียออกจากร่างกายโดยอาศัยตัวกรองเลือดและระบบการทำงานของเครื่องไตเทียม โดยผู้ป่วยจะต้องรับบริการฟอกเลือดที่สถานพยาบาล  ประมาณ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ทำการประเมิน  ฟอกครั้งละ  4  ชั่วโมง ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของสมาคมโรคไต ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลบุญญาเวช  เปิดบริการทุกวัน   โดยแพทย์และทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านไตเทียมที่มีความรู้   ความสามารถและประสบการณ์โดยตรง รวมทั้งมีเครื่องไตเทียมที่ทันสมัยพร้อมให้บริการด้วยความปลอดภัยและได้มาตรฐาน จำนวน 24  เครื่อง  และกำลังขยายเป็น 30 เครื่องในเร็วๆนี้...    ทางโรงพยาบาลบุญญาเวชได้เข้าร่วมโครงการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมกับประกันสังคม  หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท)  สิทธิราชการ และผู้ป่วยเงินสด
ให้บริการทุกวัน วันละ 4 รอบ มีแพทย์โรคไตประจำทุกรอบ

ปรึกษาฟอกไตโดยแพทย์เฉพาะทาง ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 0-2806-8885-7 , 0-2106-3524  

Line : @boonyavej