0-2806-8885-7, 0-2106-3524 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน

ส่องกล้องทางเดินปัสสาวะ (Cystoscopy)

ส่องกล้องทางเดินปัสสาวะ (Cystoscopy)
การส่องกล้องเพื่อดูทางเดินปัสสาวะเป็นการตรวจภายในดูท่อปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะ รวมไปถึงท่อไต

ส่องกล้องทางเดินปัสสาวะ (Cystoscopy)

การส่องกล้องทางเดินปัสสาวะ (Cystoscopy) เป็นหัตถการเพื่อตรวจด้านในของกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะ การส่องกล้องนี้ใช้เครื่องมือที่เรียกว่าซิสโตสโคป (Cystoscope) ซึ่งเป็นท่อยาวที่มีกล้องและไฟอยู่ที่ปลายท่อ 

การส่องกล้องเพื่อตรวจทางเดินปัสสาวะจะช่วยระบุสาเหตุของความผิดปกติทางระบบปัสสาวะได้หลายอาการ เช่น

นอกจากนี้การส่องกล้องทางเดินปัสสาวะยังสามารถตรวจหาหรือติดตามโรคทางระบบทางเดินปัสสาวะที่ส่งสัยว่าจะเป็นได้หลายโรค เช่น

นพ.สกลรัฐ  ทิตอร่าม , นพ.ภัคพล  บำรุงพืช

*แพทย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ (Urologist)  ออกตรวจทุกวันพุธที่ 2,4 ของเดือน*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 0-2806-8885-7 , 0-2106-3524

Line : @boonyavej